Skolverket

Kursplan Kunskapskrav

Kursplanering

VeckaAvsnittInlämningTid
35Kom igång
36Datorer, program & programmeringsspråk
37Visual Studio Code & PyGame
38Variabler
38Datatyper
39Indata & Utdatainput & print
40Rest & Repetition
41Repetition & Prov 1
42Villkor
43 - 44Programvecka & Höstlov
45VillkorBetyg
46Debugging
47 - 48LooparFråga
49Rest & Repetition
50Repetition & Prov 2
1RepetitionMiniräknare
2 - 3TextsträngarMultiplikationstabell
4 - 5ListorLista
6SlumptalSpökhuset
8Programvecka
AlgoritmerGissa talet
9Sportlov
10Listor (list)Namnlista
10Tupler (tuple)Kasta Mynt
11Repetition & Prov 3
13Mängder (set)Färger
13Dictionaries (dictionary)Hero
14Påsklov
15SamlingarKrona eller Klave
16Funktioner - introduktion
17Funktioner - variabler
17Funktioner - returvärden
18Funktioner - referensparametrarFinn Fem Fel
18Funktioner- sammanfattningKlunsa
19Repetition & Prov 4
20 - 22Spel
21Frivilligt kursprov för högre betyg