Teknisk kommunikation

1. Rösta på det alternativ ni tycker är bäst och motivera varför.
2. Välj även den ni tyckte var näst bäst (ingen motivering behövs).
OBS! ni får naturligtvis inte rösta på er egen bruksanvisning.


Steg-för-steg beskrivningar

alternativ 1
Alternativ 1
alternativ 2
Alternativ 2
alternativ 3
Alternativ 3
alternativ 4
Alternativ 4
alternativ 5
Alternativ 5
alternativ 6
Alternativ 6
alternativ 7
Alternativ 7
alternativ 8
Alternativ 8
alternativ 9
Alternativ 9
alternativ 10
Alternativ 10