Skolverket

Kursplan

Kursplanering

VeckaAvsnittInlämningTid
35 Teknikutveckling     Boken kapitel 1 - Teknikutveckling
36 Teknisk kommunikation     Boken kapitel 6 - Teknisk kommunikation 1 Powerpoint
37 Teknisk kommunikation Bruksanvisning
38Teknisk kommunikation
39Genus
40 Teknisk kommunikation - muntligt & kroppsspråket     Boken kapitel 6 - Teknisk kommunikation 2
41Prov
42Kompletterings & resttid
43Programvecka: Brobygge & tekniska muséetTeknisk rapport
44Höstlov
45 - 47 Webbdesign (grupp 1, halvklass)
CAD (grupp 2, halvklass med Magnus)
Enkel Hemsida
 
48 - 50 Webbdesign (grupp 2, halvklass)
CAD (grupp 1, halvklass med Magnus)
Enkel Hemsida
 
51 Resttid
1 Teknikhistoria
2 Christian: Torsdag & Fredag
3 Digitaliseringshistoria, blockprogrammering
4 Grupp 1 (halvklass med Tommi): Film Arbetsmiljö   Inlämningsuppgift
Grupp 2 (halvklass med Kjell): Datorteknik
5 Grupp 1 (halvklass med Tommi): Film Användbarhet   Inlämningsuppgift
Grupp 2 (halvklass med Kjell): Datorteknik
6 Grupp 1 (halvklass med Tommi): Weebly
Grupp 2 (halvklass med Kjell): Datorteknik
7 Moral & Etik
8 Programvecka: Perspektivritning
10 Grupp 2 (halvklass med Tommi): Film Arbetsmiljö   Inlämningsuppgift
Grupp 1 (halvklass med Kjell): Datorteknik
11 Grupp 2 (halvklass med Tommi): Film Användbarhet   Inlämningsuppgift
Grupp 1 (halvklass med Kjell): Datorteknik
12 Grupp 2 (halvklass med Tommi): Weebly
Grupp 1 (halvklass med Kjell): Datorteknik
13, 15, 16 Uppgift: Entreprenörskap - Globala mål - Weebly
17 Introduktion till uppgiften om framtidens tekniker
17 - 20 Uppgift: Framtidens tekniker